Skapa ditt Privata rum

BESKRIVNING AV PRIVAT RUM: Ett "Privat rum" är ditt eget rum som du helt enkelt kan skapa i menyn "Inställningar" (settings). Rummet som du skapat är ditt och du ansvarar själv för vilka deltagare som du inte vill ha kvar i ditt rum samt vilka som du väljer att varna eller kasta ut från ditt rum. Ditt rum förblir öppet även om du själv inte är närvarande i ditt rum och de övriga deltagarna i ditt rum får vara kvar. Skulle du vilja stänga och låsa ditt rum när du inte är inne så måste du kasta ut samtliga och sedan låsa ditt rum. Ditt rum är aktivt och finns kvar 1 månad även om du inte använder ditt rum under denna tid. Om du inte loggat in och använt ditt rum under månaden så tas ditt rum bort.

VAD KAN MAN GÖRA I SITT EGNA RUM: Byta rumsnamn, spela in eget välkomstmeddelande, varna/blockera (kasta ut) från ditt rum, öppna / stänga ditt rum, sätta status om att ditt rum inte är öppet för "anonyma deltagare", skicka personliga (1 till 1) eller gruppmeddelanden till samtliga i rummet. Du kan även be Moderatorn om hjälp att övervaka ditt rum när du kanske inte själv har tid att närvara eller behöver lite extra hjälp. Glöm inte att du ju även med fördel själv kan marknadsföra ditt egna rum och låta folk ange din rums-kod för att enkelt kunna närvara i ditt rum. 

HUR SKAPAR MAN ETT VÄLKOMSTMEDDELANDE: Efter det att du skapat ditt eget rum och ringt in - gå till inställningar (settings) och tryck på "välkomstmeddelande" och följ instruktionen. Du kan närsomhelst byta välkomstmeddelande.

HUR KAN MAN VARNA / BLOCKERA: DU själv kan varna flera gånger och efter att du har varnat 2 gånger så slängs den varnande ut från ditt rum och kan inte komma in i ditt rum så länge du är kvar i ditt rum. Blockeringen gäller 24 timmar.

HUR KAN MAN HINDRA ANONYMA DELTAGARE: Gå till inställningar (settings) under ditt pågående aktiva samtal och ändra för att tillåta eller hindra anonyma eller sätt dem i lyssnarläge.

HUR KAN MAN ANGE "LYSSNARLÄGE": Gå till inställningar (settings) under ditt pågående aktiva samtal och tryck på "luren" och du får ett meddelande om att alla hamnar i lyssnarläge. Du måste sedan klicka på respektive användare för att deaktivera just dessa från lyssnarläget. Alla nya som ringer in hamnar i ditt valda lyssnarläge såvida du inte ändrar statuset för användaren (klicka på lur-ikonen) bredvid användaren.

© Copyright Linjen24.se