Kedjerum

Dessa rum skapas automatiskt av Linjen24’s teknik beroende på antal inringande. Rummen går att “hoppa” mellan med # (framåt) eller med * (backa) direkt i telefonen eller genom att klicka på rummen i webben. Inringare hamnar per automatik i det första lediga “kedjerummet” där det finns andra deltagare samt ledig plats för den inringande. Max antal talande deltagare per rum är 10 stycken innan nytt rum automatisk initieras och nya inringande hamnar i det nya kedjerummet.

Kedjerummens nummer börjar alltid med siffran “1” och det första rummet brukar få nummer “1001” och det andra “1002” osv.


Då kedjerum saknar moderator är tanken att kedjerummens olika deltagare på egen hand håller ordning på vad som är oljud eller ohyfs från andra deltagare i samma kedjerum.


Störande deltagare i samma rum riskerar att bli utkastade då övriga deltagare i samma rum har möjlighet att varna en störande deltagare. Efter det att två olika deltagare i samma rum gett varsin varning blir den som stör utkastad ur rummet och hamnar i ett annat kedjerum där samma motsvarande process kan bli aktuell om även detta rums deltagare blir störda och vill varna ut störande deltagare.

För att undvika att deltagare som varnat också följer (jagar) efter någon som blivit utkastad in i andra kedjerum, så finns det en begränsning som medför att de båda som varnat ut någon inte kan ge flera varningar mot samma deltagare i det nya rummet.

Utkastad deltagare kan även återvända till det “utkastade rummet” om den eller de som gett varning i detta rum lämnat rummet.


Funktioner för de av systemet skapade kedjerummen är: prata, 121 chat, varna, hoppa mellan kedjerummen via telefonen eller webben 

Öppet rum (kedjerum)

Dessa rum skapas automatiskt av Linjen24’s teknik beroende på antal inringande. Rummen går att “hoppa” mellan med # (framåt) eller med * (backa) direkt i telefonen eller genom att klicka på rummen i webben. Inringare hamnar per automatik i det första lediga “kedjerummet” där det finns andra deltagare samt ledig plats för den inringande. Max antal talande deltagare per rum är 10 stycken innan nytt rum automatisk initieras och nya inringande hamnar i det nya kedjerummet.

Kedjerummens nummer börjar alltid med siffran “1” och det första rummet brukar få nummer “1001” och det andra “1002” osv.

Då kedjerum saknar moderator är tanken att kedjerummens olika deltagare på egen hand håller ordning på vad som är oljud eller ohyfs från andra deltagare i samma kedjerum.

Störande deltagare i samma rum riskerar att bli utkastade då övriga deltagare i samma rum har möjlighet att varna en störande deltagare. Efter det att två olika deltagare i samma rum gett varsin varning blir den som stör utkastad ur rummet och hamnar i ett annat kedjerum där samma motsvarande process kan bli aktuell om även detta rums deltagare blir störda och vill varna ut störande deltagare.

För att undvika att deltagare som varnat också följer (jagar) efter någon som blivit utkastad in i andra kedjerum, så finns det en begränsning som medför att de båda som varnat ut någon inte kan ge flera varningar mot samma deltagare i det nya rummet. Utkastad deltagare kan även återvända till det “utkastade rummet” om den eller de som gett varning i detta rum lämnat rummet.
Funktioner för de av systemet skapade kedjerummen är: prata, 121 chat, varna, hoppa mellan kedjerummen via telefonen eller webben 

This is a Heading

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content. Moving this text widget is no problem. Simply drag and drop the widget to your area of choice. Use this space to tell site visitors about your business and story.

© Copyright Linjen24.se