Ordningsregler

TÄNK PÅ ATT LINJEN24'S ORDNINGSREGLER ÄR GEMENSAMT FRAMTAGNA OCH BASERADE PÅ FÖRSLAG SOM MÅNGA HAR SKICKAT IN.  FÖR ATT FÖRSÖKA HÅLLA ORDNING OCH FÖLJA GOD SED OCH LAG SÅ ÄR LINJEN24 BEROENDE AV ATT ALLA ANVÄNDARE SJÄLVA "STÄDAR" BORT SÅDANA DELTAGARE SOM MAN INTE TYCKER SKÖTER SIG. MODERATORN SOM SEDAN EN TID TILLBAKA FÖRSÖKER HJÄLPA TILL MED ATT FÅ EN TRIVSAM MILJÖ PÅ LINJEN HINNER JU INTE MED ATT KANSKA ALLTID FINNAS TILL HANDS.

§ 1‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Alla deltagare förväntas följa svensk lagstiftning och inte att uppmana till att begå lagbrott.

§ 2  Det är förbjudet att sprida andras personuppgifter.

§ 3‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Du får inte spela in samtal eller utnyttja inspelat material på något sätt. Det är varje deltagares eget ansvar att vara medveten om detta eftersom Linjen24 inte har någon teknisk förmåga att upptäcka om någon spelar in samtal.

§ 4‎‎‎‎‎‏ ‎‏‏‎ ‎Spridning av skadliga länkar, virus eller annan skadlig programvara i chatten är strängt förbjudet. Vi uppmanar alla deltagare att vara försiktiga och undvika att klicka på länkar och ALDRIG sprida länkar som kan skada andra deltagare, deras enheter eller integritet.

§ 5  Den som skriver en kommentar ansvarar själv för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft

§ 6‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Det är inte tillåtet att medvetet störa andra deltagare i samtal. Vi uppmuntrar alla deltagare att arbeta för en atmosfär där olika åsikter kan uttryckas fritt.

§ 7‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Du bör uppträda som du själv vill bli bemött. Vi tolererar inte någon form av personangrepp, hets, mobbning, trakasserier, kränkningar och inte heller "ovänlig kommunikation" .

Vi vill också uppmana de som ringer in att uppföra sig väl och inte kränka andra inringande. Om en person stör dig, byt rum eller registrera dig (tryck "0" på din telefon och användarkoden för att logga in på webben)som webbanvändare där det finns möjlighet att varna den störande personen. Två varningar innebär att personen tystas i befintligt rum! Den som skriver en kommentar ansvarar själv för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

‎‎‎‎ Om du inte håller med, inte förstår varför eller anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad uppmanar vi dig att kontakta oss via SMS till 0724002222 för att diskutera eventuella klagomål.