Frågor och svar

När skall man varna någon?                                                       

Svar: När personen stör/kränker/lämnar ut någons riktiga personuppgifter etc. 

Kan man varna någon när man valt att vara vara anonym?   

Svar: Nej

Vad händer när du fått en varning?                                                                              

Varning 1 = Du blir markerad med ett rött /                                                                   

Varning 2 = Du blir markerad med ett rött X och kan inte prata i detta rum             

Varning 3 = Du blir utesluten från detta rum 

Kan man varna andra när man själv fått 1 eller 2 varningar i samma rum? 

Svar: Ja                                                                

När försvinner varningen?    

Svar: När alla lämnat rummet dvs när rummet är tomt.                       

Vad händer när du ger varningar till samma person? (flaggsymbolen)                     

Varning 1 = personen får ett rött/                                                                                      

Varning 2 = Du tar bort din första varning                                                                      

Kan man se vem som lämnat varningen?                               

Svar: Nej! Varningen är anonym   

Kan man varna någon utan att vara i det befintliga rummet där personen som man varnar befinner sig?

Svar: Nej!                                              

Vad innebär det att man blir Blockad?                                                

Svar: Om användaren gör något olagligt eller bryter mot våra regler så kan man bli blockad till Linjen24 eller Superforum eller båda. 

Vad är det som är Blockat?  

Svar: Blockeringen är på det inringande numret.                                           

Blockad men använder sig av ett nytt inringande telefonnummer?                   

Svar: Om Linjen24 får reda på detta så kan även detta nr att blockas med hänvisning till tidigare händelser                                                                                       

Hur länge kan man bli Blockad?                                                                 

Svar: Det kan variera och innefatta perioder på 24 timmar, 1 månad, 12 månader eller på obestämd tid       

Vad reglerar tiden för blockering?                                                                                    

Svar: Det är en samlad bedömning som Linjen24 avgör   

Vilka är vi som driver denna site?                                                                                    

Svar: Vi är några personer som har satt samman Linjen24 av rent ideell basis och mest för att det är kul att se hur uppskattad denna "gamla" linje fortfarande  är och vad det blir av detta projekt i framtiden får vi väl se. Det är lite upp till alla som använder "linjen" och ge oss lite seriösa förslag på förbättringar och att inte bråka för mycket med varandra. Blir det för mycket bråk och annat stoj så tröttnar vi nog och stänger denna gratistjänst, men det vill vi ju helst inte.

Tabell till vänster visar vilka funktioner du får möjlighet till när du blir webbanvändare

Du registrerar dig som webbanvändare genom ditt engångslösen som du får i talsvaret när du ringer in (tryck "0" på din telefon).

Obs! engångslösen är endast giltigt i 10 min  Ordningsregler

TÄNK PÅ ATT LINJEN24'S ORDNINGSREGLER ÄR GEMENSAMT FRAMTAGNA OCH BASERADE PÅ FÖRSLAG SOM MÅNGA HAR SKICKAT IN.  FÖR ATT FÖRSÖKA HÅLLA ORDNING OCH FÖLJA GOD SED OCH LAG SÅ ÄR LINJEN24 BEROENDE AV ATT ALLA ANVÄNDARE SJÄLVA "STÄDAR" BORT SÅDANA DELTAGARE SOM MAN INTE TYCKER SKÖTER SIG. MODERATORN SOM SEDAN EN TID TILLBAKA FÖRSÖKER HJÄLPA TILL MED ATT FÅ EN TRIVSAM MILJÖ PÅ LINJEN HINNER JU INTE MED ATT KANSKA ALLTID FINNAS TILL HANDS.

§ 1‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Alla deltagare förväntas följa svensk lagstiftning och inte att uppmana till att begå lagbrott.

§ 2  Det är förbjudet att sprida andras personuppgifter.

§ 3‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Du får inte spela in samtal eller utnyttja inspelat material på något sätt. Det är varje deltagares eget ansvar att vara medveten om detta eftersom Linjen24 inte har någon teknisk förmåga att upptäcka om någon spelar in samtal.

§ 4‎‎‎‎‎‏ ‎‏‏‎ ‎Spridning av skadliga länkar, virus eller annan skadlig programvara i chatten är strängt förbjudet. Vi uppmanar alla deltagare att vara försiktiga och undvika att klicka på länkar och ALDRIG sprida länkar som kan skada andra deltagare, deras enheter eller integritet.

§ 5  Den som skriver en kommentar ansvarar själv för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft

§ 6‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Det är inte tillåtet att medvetet störa andra deltagare i samtal. Vi uppmuntrar alla deltagare att arbeta för en atmosfär där olika åsikter kan uttryckas fritt.

§ 7‎‎‎‎‎‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Du bör uppträda som du själv vill bli bemött. Vi tolererar inte någon form av personangrepp, hets, mobbning, trakasserier, kränkningar och inte heller "ovänlig kommunikation" .

Vi vill också uppmana de som ringer in att uppföra sig väl och inte kränka andra inringande. Om en person stör dig, byt rum eller registrera dig (tryck "0" på din telefon och användarkoden för att logga in på webben)som webbanvändare där det finns möjlighet att varna den störande personen. Två varningar innebär att personen tystas i befintligt rum! Den som skriver en kommentar ansvarar själv för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

‎‎‎Om du inte håller med, inte förstår varför eller anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad uppmanar vi dig att kontakta oss via info@linjen24.se för att diskutera eventuella klagomål.

Du som har eget (privat) rum

BESKRIVNING AV PRIVAT RUM: Ett "Privat rum" är ditt eget rum som du helt enkelt kan skapa i menyn "Inställningar" (settings). Rummet som du skapat är ditt och du ansvarar själv för vilka deltagare som du inte vill ha kvar i ditt rum samt vilka som du väljer att varna eller kasta ut från ditt rum. Ditt rum förblir öppet även om du själv inte är närvarande i ditt rum och de övriga deltagarna i ditt rum får vara kvar. Skulle du vilja stänga och låsa ditt rum när du inte är inne så måste du kasta ut samtliga och sedan låsa ditt rum. Ditt rum är aktivt och finns kvar 1 månad även om du inte använder ditt rum under denna tid. Om du inte loggat in och använt ditt rum under månaden så tas ditt rum bort.

VAD KAN MAN GÖRA I SITT EGNA RUM: Byta rumsnamn, spela in eget välkomstmeddelande, varna/blockera (kasta ut) från ditt rum, öppna / stänga ditt rum, sätta status om att ditt rum inte är öppet för "anonyma deltagare", skicka personliga (1 till 1) eller gruppmeddelanden till samtliga i rummet. Du kan även be Moderatorn om hjälp att övervaka ditt rum när du kanske inte själv har tid att närvara eller behöver lite extra hjälp. Glöm inte att du ju även med fördel själv kan marknadsföra ditt egna rum och låta folk ange din rums-kod för att enkelt kunna närvara i ditt rum. 

HUR SKAPAR MAN ETT VÄLKOMSTMEDDELANDE: Efter det att du skapat ditt eget rum och ringt in - gå till inställningar (settings) och tryck på "välkomstmeddelande" och följ instruktionen. Du kan närsomhelst byta välkomstmeddelande.

HUR KAN MAN VARNA / BLOCKERA: DU själv kan varna flera gånger och efter att du har varnat 2 gånger så slängs den varnande ut från ditt rum och kan inte komma in i ditt rum så länge du är kvar i ditt rum. Blockeringen gäller 24 timmar.

HUR KAN MAN HINDRA ANONYMA DELTAGARE: Gå till inställningar (settings) under ditt pågående aktiva samtal och ändra för att tillåta eller hindra anonyma eller sätt dem i lyssnarläge.

HUR KAN MAN ANGE "LYSSNARLÄGE": Gå till inställningar (settings) under ditt pågående aktiva samtal och tryck på "luren" och du får ett meddelande om att alla hamnar i lyssnarläge. Du måste sedan klicka på respektive användare för att deaktivera just dessa från lyssnarläget. Alla nya som ringer in hamnar i ditt valda lyssnarläge såvida du inte ändrar statuset för användaren (klicka på lur-ikonen) bredvid användaren.

Eventuella frågor skickas per SMS till 0724002222

© Copyright linjen24.se