Mötet 18/6

Det var många bra synpunkter som diskuterades idag (18/6) tillsammans med Stig-Vi, men det var också en del tjat om krav att blockera folk och att införa olika slags begränsningar på "andra". Det är viktigt att förstå att Linjen"skall "städas" av alla deltagare och inte av någon av oss som försöker programmera linjen.

Några förslag på ändringar och annat....

Olika begränsningar (varningar, blockeringar, etc.) skall ses över - Chatten skall begränsas eller kanske tom tas bort i vissa rum - Anonyma skall få ett automatiskt löpnummer som byts vid varje samtal och skall inte kunna varna andra - Bättre verktyg för att avgöra vem som stör (snabbare webb där man enklare kan se de gröna ringarna) - Att lyssna är kul och kanske skall vi markera dessa deltagare och ge lyssnare möjlighet att "begära ordet" om man vill delta i någon diskussion - Synskadade skall få bättre verktyg - Vi vill alla införa någon slags funktion för att prioritera "pratare" som andra deltagare tycker om att lyssna på. Dessa "pratare" kanske kan samla "sin egen publik" och sina egna intressanta och omtyckta rum (kanske med hjälp av hur många * (stjärnor) man fått från andra deltagare?)

Frågor och svar

Hur fungerar det när man trycker på stjärnorna?

Svar: När du trycker på någon av de 5 stjärnorna blir din bedömning till denna person. Den stjärnan du trycker på * längst till vänster ger bedömning 1 (lägst) och * längst till höger ger bedömning 5 (högst).

Vad händer om man ger stjärnor till samma person flera gånger?

Svar: Det är alltid det senaste bedömningen som gäller. Om du tidigare gett en * och nu ger tre 3 Stjärnor (dvs du trycker på * nummer 3 från vänster) så har du nu givit bedömningen 3 till denna person.

Hur beräknas stjärnorna?

Svar: Det är totalen av antalet betygsatta stjärnor som divideras med antalet individuella bedömningar dvs medelvärdet.

När skall man varna någon?                                                       

Svar: När personen stör/kränker/lämnar ut någons riktiga personuppgifter etc. 

Kan man varna någon när man valt att vara vara anonym?   

Svar: Nej

Vad händer när du fått en varning?                                                                              

Varning 1 = Du blir markerad med ett rött /                                                                   

Varning 2 = Du blir markerad med ett rött X och kan inte prata i detta rum             

Varning 3 = Du blir utesluten från detta rum 

Kan man varna andra när man själv fått 1 eller 2 varningar i samma rum? 

Svar: Ja                                                                

När försvinner varningen?    

Svar: När alla lämnat rummet dvs när rummet är tomt.                       

Vad händer när du ger varningar till samma person? (flaggsymbolen)                     

Varning 1 = personen får ett rött/                                                                                      

Varning 2 = Du tar bort din första varning                                                                      

Kan man se vem som lämnat varningen?                               

Svar: Nej! Varningen är anonym   

Kan man varna någon utan att vara i det befintliga rummet där personen som man varnar befinner sig?

Svar: Nej!                                              

Vad innebär det att man blir Blockad?                                                

Svar: Om användaren gör något olagligt eller bryter mot våra regler så kan man bli blockad till Linjen24 eller Superforum eller båda. 

Vad är det som är Blockat?  

Svar: Blockeringen är på det inringande numret.                                           

Blockad men använder sig av ett nytt inringande telefonnummer?                   

Svar: Om Linjen24 får reda på detta så kan även detta nr att blockas med hänvisning till tidigare händelser                                                                                       

Hur länge kan man bli Blockad?                                                                 

Svar: 1 timme, 24 timmar, 1 vecka, 1 månad, 3 månader, 12 månader eller för alltid         

Vad reglerar tiden för blockering?                                                                                    

Svar: Det är en samlad bedömning som Linjen24 avgör   

Vilka är vi som driver denna site?                                                                                    

Svar: Vi är några personer som har satt samman Linjen24 av rent ideell basis och mest för att det är kul att se hur uppskattad denna "gamla" linje fortfarande  är och vad det blir av detta projekt i framtiden får vi väl se. Det är lite upp till alla som använder "linjen" och ge oss lite seriösa förslag på förbättringar och att inte bråka för mycket med varandra. Blir det för mycket bråk och annat stoj så tröttnar vi nog och stänger denna gratistjänst, men det vill vi ju helst inte.

Tabell till vänster visar vilka funktioner du får möjlighet till när du blir webbanvändare

Du registrerar dig som webbanvändare genom ditt engångslösen som du får i talsvaret när du ringer in (tryck "0" på din telefon).

Obs! engångslösen är endast giltigt i 10 min  Ordningsregler

TÄNK PÅ ATT LINJEN24'S ORDNINGSREGLER ÄR GEMENSAMT FRAMTAGNA OCH BASERADE PÅ FÖRSLAG SOM MÅNGA HAR SKICKAT IN.  FÖR ATT FÖRSÖKA HÅLLA ORDNING OCH FÖLJA GOD SED OCH LAG SÅ ÄR LINJEN24 BEROENDE AV ATT ALLA ANVÄNDARE SJÄLVA "STÄDAR" BORT SÅDANA DELTAGARE SOM MAN INTE TYCKER SKÖTER SIG. DET FINNS INGEN "ÖVERORDNAD" STÄDGUMMA/GUBBE UTAN ALLA HAR ETT ANSVAR ATT VARNA OCH BLOCKERA DELTAGARE SOM UPPFÖR SIG FELAKTIGT.

Linjen24 tillåter inte att man spelar in samtal och missbrukar materialet. Linjen24 har ingen möjlighet att tekniskt kunna se om någon spelar in ett samtal och därför måste detta vara var och ens ansvar.    

Linjen24 och Superforum vill uppmärksamma alla på att vi ej accepterar att inringande sprider andra personers kontaktuppgifter mot deras vilja.

Medveten publicering och offentliggörande av personuppgifter, som någons riktiga namn, bostadsadress eller telefonnummer osv, kan medföra att personen som sprider dessa uppgifter blockeras från våra tjänster.

Vi vill också uppmana de som ringer in att uppföra sig väl och inte kränka andra inringande. Om en person stör dig, byt rum eller registrera dig (tryck "0" på din telefon och användarkoden för att logga in på webben)som webbanvändare där det finns möjlighet att varna den störande personen. Två varningar innebär att personen tystas i befintligt rum!

Den som skriver en kommentar ansvarar själv för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Förslag på förbättringar

Notera att det är något fel på formuläret som ger dig "file not find" när du skickar - men vi får alltid ditt meddelande

Inkomna förslag

2022-06-19 (anonym)

På riktigt. Fattar att vi alla ringer hit helt frivilligt. Men det är flera människor här med olika funktionsvariationer. Så detta är inte ok. Jag värnar för människor som har det svårt. Med tanke På vad som står på er hemsida så kan detta knappast vara ok funderar på att anmäla detta forum. Förväntar mig ett öppet svar här....

        > Nog inte speciellt många som förstår vad detta inlägg handlar om? Vad skall man svara?

2020-11-29: (Troll)

Kapade konton, intrång, utkastad

        > Detta beror på att vårt system inte ibland klarar av att koppla samman ett telefonsamtal med rätt användar-ID. Det som då kan hända är att ett nytt samtal kan komma in mot samma användar-ID och kasta ut den användare som redan var uppkopplad. Vi har därför lagt in en temporär fix för detta problem och försöker att fundera vidare på att hitta en mer permanent lösning.

2020-09-10: (Anonym)

 Många buggar i systemet. Är detta en seriös sida? Som det ser ut nu går det att kopiera andras alias och på det sättet utge sig för att vara någon annan och sabotera.

        > Vet inte om detta avser "Linjen" eller "Superforum" men då detta är 2 skilda system så kan man inte få med sig sitt unika alias mellan systemen.

2020-08-15: (Anonym)

Detta med varningar fungerar inte. Hoppar upp så alla kan varna alla även i privata rum. Vi är fler som tycker att det inte är ok. I alla fall inte i privata rum. Tycker att det bara admin som ska ha det.

> Skall kolla detta ytterligare då ju "admin" för ett privat rum själv ansvarar för sitt rum

Eventuella frågor skickas till info@linjen24.se

© Copyright linjen24.se