Öppet rum (kedjerum)

Dessa rum skapas automatiskt av Linjen24’s teknik beroende på antal inringande. Rummen går att “hoppa” mellan med # (framåt) eller med * (backa) direkt i telefonen eller genom att klicka på rummen i webben. Inringare hamnar per automatik i det första lediga “kedjerummet” där det finns andra deltagare samt ledig plats för den inringande. Max antal talande deltagare per rum är 10 stycken innan nytt rum automatisk initieras och nya inringande hamnar i det nya kedjerummet.

Kedjerummens nummer börjar alltid med siffran “1” och det första rummet brukar få nummer “1001” och det andra “1002” osv.

Då kedjerum saknar moderator är tanken att kedjerummens olika deltagare på egen hand håller ordning på vad som är oljud eller ohyfs från andra deltagare i samma kedjerum.

Störande deltagare i samma rum riskerar att bli utkastade då övriga deltagare i samma rum har möjlighet att varna en störande deltagare. Efter det att två olika deltagare i samma rum gett varsin varning blir den som stör utkastad ur rummet och hamnar i ett annat kedjerum där samma motsvarande process kan bli aktuell om även detta rums deltagare blir störda och vill varna ut störande deltagare.

För att undvika att deltagare som varnat också följer (jagar) efter någon som blivit utkastad in i andra kedjerum, så finns det en begränsning som medför att de båda som varnat ut någon inte kan ge flera varningar mot samma deltagare i det nya rummet. Utkastad deltagare kan även återvända till det “utkastade rummet” om den eller de som gett varning i detta rum lämnat rummet.
Funktioner för de av systemet skapade kedjerummen är: prata, 121 chat, varna, hoppa mellan kedjerummen via telefonen eller webben


Skapa ditt Eget Privata rum

BESKRIVNING AV Eget PRIVAT RUM: Ett "Privat rum" är ditt eget rum som du helt enkelt kan skapa via webbsidans “+” knapp (upp till höger) och du erhåller ett rumsnummer som börjar med siffrorna “19”. Ditt egna rum är ett bra komplement till de per automatik skapade och öppna kedjerummen och ger samma möjligheter för deltagare att hoppa till. En stor skillnad med dessa “egna rum” är att rumskaparen blir rummets moderator/administratör och får en del egna verktyg såsom att Muta, Hyscha, kasta ut deltagare som inte är önskvärda samt att kunna skapa egen välkomstmeddelande och även ett eget rumsnamn.

Ett eget privat rum kan ha max 30 talande deltagare men flera kan lyssna. När du skapat ditt eget rum så dyker rummet omedelbart upp i webben och alla kan se rummet samt “hoppa” in i ditt rum (fyrkan på telefonen eller klicka i webben).

Deltagare i ditt eget rum kan inte varna varandra utan det är DU som bestämmer i ditt rum. Tänk på att försöka behandla samtliga dina deltagare i ditt rum med respekt så att dom känner sig uppskattade att får vara i ditt rum.

Rummet som du skapat är ditt och du ansvarar själv för vilka deltagare som du inte vill ha kvar i ditt rum samt vilka som du väljer att varna eller kasta ut från ditt rum. Ditt rum förblir öppet även om du själv inte är närvarande i ditt rum och de övriga deltagarna i ditt rum får vara kvar. Skulle du vilja stänga och låsa ditt rum när du inte är inne så måste du kasta ut samtliga och sedan låsa ditt rum. Ditt rum är aktivt och finns kvar 1 månad även om du inte använder ditt rum under denna tid. Om du inte loggat in och använt ditt rum under månaden så tas ditt rum bort.

Notera att om du redan sedan tidigare har skapat ett “eget rum” så kommer du automatiskt att bli inloggad i ditt rum som moderator/admin när du trycker på plus-knappen.

Har ditt rum varit passivt i mer än 1 månad så försvinner ditt rum.

VAD KAN MAN GÖRA I SITT EGNA RUM: Byta rumsnamn, spela in eget välkomstmeddelande, varna/blockera (kasta ut) från ditt rum, öppna / stänga ditt rum, sätta status om att ditt rum inte är öppet för "anonyma deltagare", skicka personliga (1 till 1) eller gruppmeddelanden till samtliga i rummet. Du kan även be en kompis som du liter på om hjälp att övervaka ditt rum när du kanske inte själv har tid att närvara eller behöver lite extra hjälp. Glöm inte att du ju även med fördel själv kan marknadsföra ditt egna rum och låta folk ange din rums-kod för att enkelt kunna närvara i ditt rum. 

HUR SKAPAR MAN ETT VÄLKOMSTMEDDELANDE: Tryck på "+" tecknet uppe til höger på webben. Efter det att du skapat ditt eget rum och ringt in - gå till inställningar (settings) och tryck på "välkomstmeddelande" och följ instruktionen. Du kan närsomhelst byta välkomstmeddelande.

HUR KAN MAN VARNA / BLOCKERA: DU själv kan varna flera gånger och efter att du har varnat 2 gånger så slängs den varnande ut från ditt rum och kan inte komma in i ditt rum så länge du är kvar i ditt rum. Blockeringen gäller 24 timmar.

HUR KAN MAN HINDRA ANONYMA DELTAGARE: Gå till inställningar (settings) under ditt pågående aktiva samtal och ändra för att tillåta eller hindra anonyma eller sätt dem i lyssnarläge.

HUR KAN MAN ANGE "LYSSNARLÄGE": Gå till inställningar (settings) under ditt pågående aktiva samtal och tryck på "luren" och du får ett meddelande om att alla hamnar i lyssnarläge. Du måste sedan klicka på respektive användare för att deaktivera just dessa från lyssnarläget. Alla nya som ringer in hamnar i ditt valda lyssnarläge såvida du inte ändrar statuset för användaren (klicka på lur-ikonen) bredvid användaren.


Privat rum med kod "gå på kod"

Dessa rum skapas via telefonen och man trycker (under pågående samtal) helt sonika in 4 valfria siffror, där den första siffran anger antalet deltagare i rummet. Privata rum är inga kedjerum och man kan således inte hoppa till dessa rum utan man måste slå in rummets valda kod eller välja att klicka via webben.

Syftet med privata rum är framförallt för att snabbt kunna få en möjlighet för ett litet mer privat samtal mellan 2-3 (eller kanske maxantalet på 9 deltagare).

Enbart deltagare med den valda koden kan komma in i rummet och i webben så syns rummet men inte någon identitet på deltagare (max 3*) som är inne i rummet.

* Om antalet deltagare är fler än 3 så syns deltagarnas ID (alias) i webben.


© Copyright Linjen24.se